woman window

SUSANNE WILLFORS

KBT Terapi

Med KBT-terapi arbetar vi tillsammans för att hjälpa dig att må bättre. Jag erbjuder individ, par och familjeterapi.

På bara ett par sessioner brukar vi se väldigt goda resultat när det rör sig om  problem såsom stress, ångest, oro, depression, utbrändhet, fobier och mycket mer. 

Andra vanliga problem där KBT kan vara till hjälp är sömnproblem, eller övervikt. 

Gratis Konsultation

SUSANNE WILLFORS

KBT Terapi

Med KBT-terapi arbetar vi tillsammans för att hjälpa dig att må bättre. Jag erbjuder individ, par och familjeterapi.

På bara ett par sessioner brukar vi se väldigt goda resultat när det rör sig om  problem såsom stress, ångest, oro, depression, utbrändhet, fobier och mycket mer.

Andra vanliga problem där KBT kan vara till hjälp är sömnproblem, eller övervikt.

Gratis konsultation
goal icon

Mål

Tillsammans arbetar vi mot mål som du vill uppnå och känns möjliga

tools icon

Verktyg

Du får konkreta användbara verktyg för vardagen att ta med livet ut

health icon

Resultat

Ditt mående förbättras och du får ett rikare liv

Letar du efter en engelsktalande eller svensktalande psykolog på Mallorca? Förmodligen kan jag som KBT-terapeut hjälpa dig, eftersom KBT är den metod som idag har visat sig vara mest effektiv när du vill förbättra ditt välbefinnande rörande de flesta psykologiska problem.

I KBT fokuserar vi på nuet och framtiden. För att uppnå en positiv förändring av ditt välbefinnande arbetar vi aktivt med de tankar, känslor och beteenden du upplever här och nu och hittar nya mer hjälpsamma sätt att agera eller tänka på.

Tillsammans definierar vi tydliga mål med din behandling, som vi gemensamt arbetar mot under den tid vi har terapi tillsammans. Det som kännetecknar KBT är att du får hemläxor mellan sessionerna för att träna på att utveckla nya sätt att hantera situationer som orsakar problemen. Du får verktyg att använda i din vardag.

Normalt behöver vi bara 10 sessioner för att nå målen att få problemen att försvinna, minska eller inte längre hindra andra aspekter av ditt liv.

Terapin kommer att vara på engelska eller på svenska.
Den första konsultationen är på telefon och är kostnadsfri.

Sessionerna är en timme och kan ske online eller i kliniken i Bona Nova nära Palma. Adress Joan Saridakis 54

Buss nummer 47 stannar precis utanför kliniken.